Hľadaný výraz: 1Tim 6,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

1

mail   print   facebook   twitter