Hľadaný výraz: 1Pt 1,16, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'

1

mail   print   facebook   twitter