Hľadaný výraz: 1Kor 16,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha!

1

mail   print   facebook   twitter