Hľadaný výraz: psalms 59, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov, aby strážili dom a zavraždili Dávida. 2 Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne. 3 Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvilačníkmi. 4 Pozri, úklady robia na môj život a surovo sa vrhajú na mňa. 5 Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech; nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú. Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri. 6 Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela, precitni a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú. 7 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta. 8 Hľa, čo chrlia ich ústa, meč majú na perách: „Ktože to počuje?“ 9 Ty sa im však smeješ, Pane; vysmievaš sa všetkým pohanom. 10 Záštita moja, čakám na teba; lebo ty, Bože, si moja ochrana. 11 So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. 12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol; rozožeň ich svojou mocou a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca. 13 Pre hriech ich úst, pre reč ich perí nech sa chytia do svojej pýchy; pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli. 14 Skoncuj s nimi v rozhorčení, skoncuj a nebude ich; a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme. 15 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta. 16 Túlajú sa za pokrmom a ak sa nenasýtia, skuvíňajú. 17 Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia. 18 Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo.

1

mail   print   facebook   twitter