Hľadaný výraz: Zjv 19,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.

1

mail   print   facebook   twitter