Hľadaný výraz: Z 148,1-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 ALELUJA. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach. 2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti; 3 chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; 4 chváľte ho, nebies nebesia a všetky vody nad oblohou. 5 Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené. 6 Založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie. 7 Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny,

1

mail   print   facebook   twitter