Hľadaný výraz: Sk 15,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“

1

mail   print   facebook   twitter