Hľadaný výraz: Rim 9,4-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. 5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

1

mail   print   facebook   twitter