Hľadaný výraz: Rim 3,27-28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28 Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.

1

mail   print   facebook   twitter