Hľadaný výraz: Oz 2,4-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Žalujte si matku, žalujte, lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom. Nech si odstráni z tváre znaky smilstva a spomedzi pŕs znaky cudzoložstva! 5 Ináč ju vyzlečiem do naha a predstavím ju sťa v deň jej narodenia, urobím ju takou ako púšť, takou, aká je suchá zem, ju spravím a usmrtím ju smädom. 6 Nad jej synmi sa nezľutujem, lebo sú to deti zo smilstva.

1

mail   print   facebook   twitter