Hľadaný výraz: Nm 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich východe:

1

mail   print   facebook   twitter