Hľadaný výraz: Neh 10,3-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Seriáš, Azariáš, Jeremiáš, 4 Pašchur, Amariáš, Malkiáš, 5 Chatuš, Šebaniáš, Maluch, 6 Charim, Meremot, Obadiáš, 7 Daniel, Gineton, Baruch, 8 Mešulam, Abiáš, Mijamin, 9 Maásiáš, Bilgai, Šemaiáš; to boli kňazi.

1

mail   print   facebook   twitter