Hľadaný výraz: Mt 27,31-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. 32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.

1

mail   print   facebook   twitter