Hľadaný výraz: Mt 18,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.

1

mail   print   facebook   twitter