Hľadaný výraz: Mt 13,34-35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, 35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“

1

mail   print   facebook   twitter