Hľadaný výraz: Mt 12,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“

1

mail   print   facebook   twitter