Hľadaný výraz: Mt 1,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

1

mail   print   facebook   twitter