Hľadaný výraz: Mk 15,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

1

mail   print   facebook   twitter