Hľadaný výraz: Mk 13,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!“ 2 Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť.“

1

mail   print   facebook   twitter