Hľadaný výraz: Mk 10,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

1

mail   print   facebook   twitter