Vyhľadávaný výraz Mk+15,21 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.