Hľadaný výraz: Lv 17,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Už nebudete prinášať svoje žertvy kozím besom, s ktorými ste smilnili. Tento zákon má pre vás večnú platnosť z pokolenia na pokolenie.

1

mail   print   facebook   twitter