Hľadaný výraz: Lk 17,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. 21 Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“

1

mail   print   facebook   twitter