Hľadaný výraz: Joel 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 K tebe, Pane, volám, lebo oheň strávil stepné lúky a plameň spálil všetky stromy poľa.

1

mail   print   facebook   twitter