Hľadaný výraz: Joel 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára, poďte, bedlite vo vrecovinách, sluhovia môjho Boha, lebo domu Pánovmu sú upreté obety pokrmu a nápoja.

1

mail   print   facebook   twitter