Hľadaný výraz: Iz 7,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!

1

mail   print   facebook   twitter