Hľadaný výraz: Hebr 1,8-9, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
8 Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Bože, trvá na věky věků, berla pravosti jestiť berla království tvého. 9 Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděl jsi nepravosti, protož pomazal tebe, ó Bože, Bůh tvůj olejem veselé nad spoluúčastníky tvé.

1

mail   print   facebook   twitter