Hľadaný výraz: Gn 4,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: „Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. 24 Sedem ráz pomstený bude Kain, Lamech však sedemdesiatsedem ráz.“

1

mail   print   facebook   twitter