Hľadaný výraz: Gn 37,29-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Keď sa Ruben vrátil k cisterne, Jozefa tam už nebolo. Roztrhol si šaty, 30 vrátil sa k svojim bratom a povedal: „Chlapca tu už niet! A kde sa ja podejem?“

1

mail   print   facebook   twitter