Hľadaný výraz: Gn 1,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

1

mail   print   facebook   twitter