Hľadaný výraz: Gal 5,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,

1

mail   print   facebook   twitter