Hľadaný výraz: Est 15,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 „Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa!

1

mail   print   facebook   twitter