Hľadaný výraz: 2Krn 34,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Tí ľudia pracovali statočne na diele. Dozorcami nad nimi boli Jahat a Abdiáš, leviti zo synov Merariho, Zachariáš a Mosolam zo synov Kaáta; oni riadili dielo. A leviti, všetko takí, čo sa rozumeli hudobným nástrojom,

1

mail   print   facebook   twitter