Hľadaný výraz: 2Kr 19,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Rabsake sa teda vrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Lobne, lebo počul, že odtiahol od Lachisu.

1

mail   print   facebook   twitter