Hľadaný výraz: 2Kor 7,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, poteší nás Títovým príchodom.

1

mail   print   facebook   twitter