Hľadaný výraz: 1Pt 5,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.

1

mail   print   facebook   twitter