Hľadaný výraz: 1Krn 6,54, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
54 Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny.

1

mail   print   facebook   twitter