Hľadaný výraz: 1Krn 26,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V štyridsiatom roku Dávidovho kraľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v galaádskom Jazeri.

1

mail   print   facebook   twitter