Hľadaný výraz: 1Kr 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Otec ho nikdy nezahriakol slovom: „Prečo to robíš?!“ Aj on mal veľmi peknú postavu a podľa narodenia nasledoval po Absolónovi.

1

mail   print   facebook   twitter