výhody registrácie

1. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Sam 19, 1-24

1 Saul oznámil synovi Jonatánovi a všetkým svojim služobníkom, že hodlá zabiť Dávida. Saulov syn Jonatán si však Dávida veľmi obľúbil, 2 preto ho varoval: Môj otec Saul ťa chce zabiť. Maj sa teda ráno na pozore. Zostaň v úkryte. 3 Ja vyjdem na pole, kde budeš skrytý a postavím sa vedľa môjho otca. Budem sa s ním zhovárať o tebe. Ak niečo zistím, dám ti to vedieť. 4 Jonatán sa pred svojím otcom Saulom zastával Dávida a hovoril: Nech sa kráľ nedopustí hriechu na svojom služobníkovi Dávidovi, veď ani on sa proti tebe neprehrešil, naopak, urobil ti veľmi užitočnú službu. 5 S nasadením vlastného života zabil Filištínca a tak dopomohol Hospodin celému Izraelu k veľkému víťazstvu. Sám si to videl a radoval si sa. Prečo by si sa mal prehrešiť vraždou nevinného a bezdôvodne zabiť Dávida? 6 Saul sa podvolil Jonatánovi a prisahal: Akože žije Hospodin, Dávida neslobodno zabiť. 7 Jonatán si zavolal Dávida a oboznámil ho s celým rozhovorom. Potom ho priviedol k Saulovi a Dávid mu slúžil ako predtým. 8 Keď znovu vypukla vojna, Dávid nastúpil do boja proti Filištíncom a pripravil im ťažkú porážku, takže sa pred ním dali na útek. 9 Saula však znova prepadol zlý duch od Hospodina. Ako tak sedel vo svojom dome s kopijou v ruke, Dávid hral na citare. 10 Saul sa pokúsil pribodnúť Dávida o stenu. Ten sa mu však uhol a Saul zasiahol kopijou stenu. Dávid sa v tú noc zachránil útekom. 11 Saul poslal mužov do domu Dávida, aby ho strážili a ráno zabili. Míkal, žena Dávida, ho varovala: Ak ešte tejto noci neujdeš do bezpečia, zajtra bude po tebe. 12 Míkal spustila Dávida oknom von a ten sa útekom zachránil. 13 Míkal vzala domáceho bôžika, uložila ho do postele, na hlavu mu dala pletenec z kozej srsti a dala na to prikrývku. 14 Keď Saul poslal poslov, ktorí mali zatknúť Dávida, povedala: Je chorý. 15 Saul však znova poslal poslov, aby sa šli podívať na Dávida. Dostali príkaz: Prineste mi ho na posteli, aby som ho zabil. 16 Keď poslovia prišli, na posteli našli len domáceho bôžika. Vôkol hlavy mal pletenec z kozej srsti. 17 Saul dohováral Míkal: Prečo si ma podviedla a môjho nepriateľa nechala ujsť? Míkal odvetila Saulovi: Vyhrážal sa mi smrťou, ak ho nepustím. 18 Dávid sa zachránil útekom. Prišiel k Samuelovi do Rámy a rozprával o všetkom, čo mu urobil Saul. On a Samuel odišli a bývali v Nájote. 19 Saul dostal správu: Dávid je v Nájote v Ráme. 20 Saul nato vyslal poslov, aby Dávida chytili. Keď uvideli skupinu prorokov vo vytržení v popredí so Samuelom, Saulových poslov prenikol Boží duch a oni sa tiež dostali do vytrženia. 21 Hlásili to Saulovi a on poslal iných poslov. No aj tí sa dostali do vytrženia. Ešte tretí raz poslal poslov, ale aj oni prišli do vytrženia. 22 Napokon sa do Rámy vybral sám. Keď prišiel k vodnej nádrži, ktorá je v Seku, vyzvedal sa, kde je Samuel a Dávid. Dostal odpoveď: Sú v Nájote v Ráme. 23 Šiel teda do Nájotu v Ráme. No aj jeho prenikol Boží duch, takže šiel v prorockom vytržení ďalej, kým neprišiel do Nájotu v Ráme. 24 Aj on sa povyzliekal a bol v prorockom vytržení pred Samuelom. Celý deň a celú noc ležal nahý. Preto sa hovorí: Je aj Saul medzi prorokmi?

1Sam 19, 1-24

Verš 9
Saula však znova prepadol zlý duch od Hospodina. Ako tak sedel vo svojom dome s kopijou v ruke, Dávid hral na citare.
1Sam 16:14 - Hospodinov Duch sa odvrátil od Saula a začal ho desiť zlý duch, ktorého poslal Hospodin.
1Sam 18:10 - Na druhý deň prepadol Saula zlý duch od Boha, takže vystrájal vo svojom dome. Dávid ako obvykle hral na citare a Saul držal kopiju.

1Sam 19,13 - Socha zvaná terafim zobrazovala falošné božstvo alebo aj pravého Boha. Bola ľudskej podoby a asi životnej veľkosti, keď ju bolo možno pomýliť s Dávidom. Izraeliti mali prísne zakázané zobrazovať si Boha, no neuvedomelý ľud rád schovával a uctieval takéto sochy (porov. Gn 31,19.34; Sdc 17,5; Oz 3,4; Zach 10,2). Na hlavu sochy Michol natiahla hustú sieť, akú si na noc zakladali proti muchám a komárom. Pre túto sieť nebolo možno rozoznať tvár postavy, ktorá ležala na lôžku.

1Sam 19,18 - Najot nebolo meno mesta, ale ako z nasledujúcich veršov vidieť meno domu, v ktorom mal zástup prorokov spoločné bydlisko.

1Sam 19,24 - "Nahý" bol, kto si vyzliekol vrchné rúcho a bol len v spodnom. Boh zahanbil Šaula pred Samuelom a kráľ videl, že je Dávid pod ochranou Božou.