výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Sir 16, 1-31

1 You should not rejoice in impious children, if they are successful; nor should you take delight in them, if the fear of God is not in them. 2 You should not approve of their life, nor should you look with favor on their labors. 3 For one child who fears God is better than one thousand impious children. 4 And it is better to die without children, than to leave behind impious children. 5 By means one person with understanding, a country will be inhabited. The tribe of the impious will become desolate. 6 Many such things my eyes have seen, and greater things than these my ear has heard. 7 In the synagogue of sinners, a fire will blaze forth; and amid an unbelieving people, wrath will flare up. 8 The giants of antiquity did not obtain pardon for their sins; they were destroyed by trusting in their own abilities. 9 And he did not spare the place of Lot’s sojourn, and he abhorred them because of the arrogance of their words. 10 He did not take pity on them, destroying an entire people, who even extolled themselves concerning their sins. 11 And this was so with six hundred thousand men, who were gathered together in the hardness of their hearts. And if even a single obstinate person had escaped unpunished, it would be a wonder. 12 For mercy and wrath are with him. He is powerful in forgiveness, and he pours forth wrath. 13 As is his mercy, so also is his correction; he judges a man according to his works. 14 The sinner, in his violations, will not escape; but the patience of the One who shows mercy will not be diminished. 15 Every mercy will make a place for each man, according to the merit of his works, and according to the understanding of his sojourn. 16 You 380 should not say: “I am hidden from God,” or, “Who, from on high, will take note of me?” 17 or, “Among a great number of people, I will not be noticed. For what is my soul amid such an immense creation?” 18 Behold: the heavens, and the heaven of the heavens, the abyss, and the entire earth, and the things that are within these, will be shaken by his gaze, 19 together with mountains and hills, and the foundations of the earth. When God casts his gaze upon them, they will be struck with trembling. 20 And concerning all these things, the heart is without understanding; but every heart is understood by him. 21 And who will understand his ways, or the tempest, which no eye of man will see? 22 For many of his works are concealed. But who will announce the works of his justice? Or who will endure them? For the testament is far from some persons, and the examination of each thing is in its end. 23 Whoever diminishes the heart, thinks empty thoughts. For the imprudent and erring man thinks up foolishness. 24 Listen to me, son, and learn the discipline of understanding, and attend to my words in your heart. 25 And I will speak with equity about discipline, and I will strive to announce wisdom. So attend to my words in your heart, and I will speak with equity of spirit, about the virtues that God has set within his works from the beginning, and I will announce his knowledge in truth. 26 With the judgment of God, his works have been done from the beginning; and from their institution, he himself distinguished their parts and set their beginnings, in their kinds. 27 He has beautified their works unto eternity. They have neither hungered, nor labored, and they have not ceased from their works. 28 Neither will any one of them cause anguish to his neighbor, forever. 29 You should not be incredulous at his word. 30 Afterward, God looked with favor upon the earth, and he filled it with his goodness. 31 The soul of every living thing brought word from before his face, and their return again is to him.

Sir 16, 1-31

Sir 16,1 - "Ani radosti z nich nemaj", podľa hebr: nezakladaj si mnoho na nich!

Sir 16,5 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,7-10 - Sirachovec uvádza príklady z dávnych dejín o spravodlivom treste hriešnikov. Za príklad nech slúži všetkým potopa (Gn 6,1–9), trest Sodomy (Gn 19) a trest vykonaný na obyvateľoch Kanaánu (Ex 23,23; 33,2). No neboli výnimkou ani hriešni Izraeliti na púšti, ktorých Boh odsúdil na vymretie (Nm 14,23).

Sir 16,8 - Dávni obri žili pred potopou (Gn 6,4; Bar 3,26; Múd 14,6). Podľa hebrejského:"Boh neodpustil obrom praveku,ktorí ovládli svet svojou silou."

Sir 16,15 - Po verši 15 má hebrejský a sýrsky text tieto ďalšie verše:"Pán zatvrdzoval srdce (faraónovo), aby ho nepoznalo,aby sa jeho zjavné skutky stali pod nebom.Milosrdenstvo jeho viditeľné je všetkým jeho tvorom,svetlo svoje a tmu svoju udeľuje ľuďom."

Sir 16,17 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,19 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,20 - Sir žalostí nad tým, že si ľudia nevšímajú velebnú Božiu moc. V hebr. hovorí ďalej hriešnik:"Mňa však si Boh nepovšimne,a ktože dbá vôbec o cesty moje?"

Sir 16,21-22 - V hebrejskom je:"Keď sa hriechu dopustím, nevidí ma oko,a keď celkom utajene luhám, ktože sa dozvie o tom?"

Sir 16,22 - "O spravodlivom skutku ktože hovorí?A čože treba očakávať, keď zmluva je ďaleko?"

Sir 16,25-27 - Grécka osnova má na tom mieste iba toľko:"Kto môže Najvyššieho chváliť v podsvetímiesto živých (na zemi), ktorí jemu chválu vzdávajú?Pre mŕtveho – pretože už ho niet – prestávavšetka možnosť chvály;len kto je živý a zdravý, vie chváliť Pána."V podsvetí prestáva všetka možnosť pokánia (porov. Ž 88[87],11–13).