výhody registrácie

Kniha Múdrosti

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Múd 17, 1-20

1 Veľké a nepreskúmateľné sú tvoje súdy, preto zblúdili nevychované duše. 2 Bezbožníci sa nazdávali, že môžu držať v porobe svätý národ, ale ako väzni tmy a rabi dlhej noci ležali zavretí vo vlastnom dome ďaleko od večnej Prozreteľnosti. 3 Mysleli si, že sú skrytí aj so svojimi tajnými hriechmi pod temnou prikrývkou zabudnutia; boli však rozohnaní, lebo sa ich zmocnila veľká hrôza a desili ich príšerné vidiny. 4 Ani najtajnejší úkryt, čo ich prichýlil, ich neochránil pred strachom, keď na nich zovšadiaľ doliehali hrôzostrašné zvuky a zjavovali sa im ponuré obludy s chmúrnymi tvárami. 5 Nijaký oheň nemal dosť sily, aby priniesol svetlo, ani žiariace plamene hviezd nevládali zjasniť tú hrôzyplnú noc. 6 Ukazoval sa im len oheň, čo vzbĺkal sám od seba, plný hrôzy. Keďže ich vyľakal tento celkom nevídaný výjav, znásoboval sa ich pocit strachu z toho, čo videli. 7 Na posmech vyšlo majstrovstvo kúzelníkov a ponižujúco bolo vyvrátené ich chvastanie sa vedou. 8 Tých, čo sľubovali, že chorú dušu zbavia strachu a zmätku, zmocnila sa smiešna úzkosť. 9 Hoci ich nevyľakalo nič hrozné, hmýriaca háveď a sipenie hadov ich tak vyľakali, že hynuli od strachu a zdráhali sa pozrieť i do vzduchu, pred ktorým sa nedalo uniknúť. 10 Neresť, keď ju odsúdi jej vlastné svedectvo, je zbabelá. Pod tlakom zlého svedomia vždy predpokladá to horšie. 11 Strach totiž neznamená nič iné, než vzdať sa pomoci zdravého rozumu. 12 Čím menej čaká človek pomoc zo svojho vnútra, tým väčšmi si uvedomuje, že nepozná príčinu spôsobujúcu súženie. 13 Tí, čo v tej naozaj neznesiteľnej noci, ktorá prišla z najhlbších kútov neznesiteľných pekiel, spali rovnako neznesiteľným spánkom, 14 boli prenasledovaní obludnými prízrakmi alebo ochromení ochabnutím duše, lebo sa ich zmocnil náhly a nečakaný strach. 15 A tak každý tam, kde práve padol, zostal akoby strážený, zavretý vo väzení bez mreží. 16 Či to bol roľník alebo pastier, alebo v samote ťažko pracujúci robotník zaskočený tmou, musel znášať nevyhnutný osud, lebo všetci boli spútaní jednou reťazou tmy. 17 Či to bol len ševeliaci vietor alebo ľubozvučný spev vtákov v hustých konároch, či hukot mocne sa valiacej vody, alebo rachot prudko sa rútiacich skál, 18 či beh splašených zvierat, ktoré oni nevideli, alebo rev ručiacich krvilačných šeliem, či ozvena, ktorá sa vracala od horských priepastí — to všetko ich ochromovalo a ľakalo. 19 Celý svet žiaril jagajúcim sa svetlom a nehatene sa venoval svojim prácam, 20 iba nad nimi sa rozprestierala ťaživá noc, obraz temnôt, ktoré ich raz mali pohltiť, ale viac než tma, boli si na ťarchu oni sami.

Múd 17, 1-20

Mud 17,1-2 - Egypťania chceli spútať Izraelitov, preto ich spútala dlhá tma, že sa nemohli pohnúť z domov, porov. Ex 10,23.

Mud 17,3 - Tri dni trvajúca tma bola plná hrôzy a vidín.

Mud 17,4 - "Temné postavy", mátohy, si Egypťania, pravda, len predstavovali v tme.

Mud 17,7 - Čarodejníci mali príležitosť ukázať, čo vedia, mali odstrániť tmu, ale skúška sa skončila hanebne – tmu sa im nepodarilo odstrániť.

Mud 17,11 - Zlé svedomie všade vidí strašidlá.

Mud 17,14-15 - Svätopisec hovorí o čarodejníkoch.

Mud 17,20 - Porov. Ex 10,23.

Mud 17,21 - Egyptská tma bola predobrazom večnej tmy, do ktorej sa hriešnici dostanú.