výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jdt 4, 1-15

1 Synovia Izraela, ktorí bývali v Judsku, sa dopočuli o všetkom, čo národom vykonal Holofernes, hlavný vojvodca asýrskeho kráľa Nabuchodonozora, ako vydrancoval všetky ich svätyne a ako ich zničil. 2 Zmocnila sa ich z neho nevýslovná hrôza, báli sa o Jeruzalem a o chrám Pána, svojho Boha. 3 Veď iba nedávno sa vrátili zo zajatia a len krátko predtým sa zhromaždil všetok ľud z Judska; obetné nádoby, oltár a chrámovú budovu po znesvätení znova posvätili. 4 Poslali preto poslov na celé územie Samárie, Kóny, Bét-Chorónu, Belmaina, Jericha, ako aj do Chóby, Aisory i do údolia Sálemu. 5 Obsadili všetky končiare vysokých vrchov a múrmi ohradili dediny, ktoré boli na nich, a pre prípad vojny tam uložili potraviny, pretože iba nedávno zožali svoje polia. 6 Veľkňaz Jójakim, ktorý bol v tých dňoch v Jeruzaleme, napísal obyvateľom Betulie a Betomestaimu, ktorý leží oproti Esdrelónu pred rovinou blízko Dótanu. 7 Prikázal im obsadiť prístupové cesty k pohoriu, pretože cez ne sa vstupovalo do Judska. Ľahko bolo zastaviť tých, čo tadiaľ prichádzali, priechodová cesta bola totiž taká úzka, že ňou mohli prejsť naraz nanajvýš dvaja muži. 8 Synovia Izraela urobili, ako im prikázal veľkňaz Jójakim a rada starších celého ľudu Izraela, ktorá zasadala v Jeruzaleme. 9 Všetci muži Izraela volali s veľkou vrúcnosťou k Bohu a s veľkou vrúcnosťou sa kajali vo svojom srdci. 10 Muži, ich ženy a deti, ich dobytok a každý prisťahovalec, nádenník i otrok kúpený za peniaze, všetci si prepásali bedrá vrecovinou. 11 Každý izraelský muž, žena i deti, obyvatelia Jeruzalema, padli na zem pred chrámom, popolom si posypali hlavy a rozprestreli pred tvárou Pána svoju vrecovinu kajúcnika. 12 Aj oltár zahalili do vrecoviny a vrúcne, jednomyseľne volali k Bohu Izraela, aby nevydal ich maličkých do záhuby a ich ženy ako korisť, ich dedičné mestá na zničenie, svätyňu na zneuctenie a potupu, na škodoradosť pohanom. 13 Pán vypočul ich hlas a zhliadol na ich úzkosť. Ľud sa postil mnoho dní po celom Judsku a v Jeruzaleme pred svätyňou všemohúceho Pána. 14 Veľkňaz Jójakim a všetci kňazi, ktorí stáli pred Pánom a slúžili Pánovi, s vrecovinou okolo bedier, prinášali nepretržite spaľovanú obetu, modlitby a dobrovoľné dary ľudu. 15 Na ich turbanoch bol popol a oni z celej sily volali k Pánovi, aby milostivo zhliadol na celý dom Izraela.

Jdt 4, 1-15

Jdt 4,6 - Ezdrelon je tu namiesto Jezreel, mesto, ktoré ležalo na Ezdrelonskej rovine. – Betulia má význam: Panna Jahveho. Podľa opisu (7,3) bolo by ju treba hľadať na vrchoch medzi rovinou Ezdrelon a Dotain. Kde ležalo mesto Betulia, je otázka veľmi ťažká.