výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jdt 15, 1-14

1 Keď to počuli ostatní, čo boli v stanoch, zhrozili sa nad tým, čo sa stalo. 2 Padol na nich strach a hrôza. Nebolo nikoho, kto by čakal na svojho druha; v momente sa rozpŕchli a jeden cez druhého sa rozutekali po všetkých cestách na rovine či po horách. 3 Aj tí, čo táborili na vrchovine okolo Betulie, dali sa na útek. Vtedy sa na nich vyhrnuli synovia Izraela, všetci bojovníci. 4 Oziáš poslal poslov do Betomastaimu, Beby, Chóby a Kóly i na celé územie Izraela, aby oznámili, čo sa stalo, a aby všetci zaútočili na nepriateľov a zničili ich. 5 Keď to počuli synovia Izraela, všetci sa jednomyseľne vrhli na nich a bojovali proti nim až po Chóbu. Pridali sa aj Jeruzalemčania a obyvatelia celého hornatého kraja, lebo im oznámili, čo sa prihodilo v tábore ich nepriateľov. Obyvatelia Gileádu a Galiley im zasadzovali ťažké rany, až kým nedošli do Damasku a na jeho územie. 6 Ostatní obyvatelia Betulie vtrhli do asýrskeho tábora, vyplienili ho a veľmi sa obohatili. 7 Keď sa Izraeliti vrátili z krvavej bitky, zmocnili sa vecí, čo zostali. A bohatú korisť si odniesli aj osady a usadlosti v hornatom kraji i na rovine. Bolo toho veľmi veľa. 8 Veľkňaz Jójakim a rada starších synov Izraela, ktorí bývali v Jeruzaleme, prišli, aby uzreli dobrodenia, ktoré urobil Pán Izraelu, a aby sa stretli s Juditou a pozdravili ju. 9 Keď vošli do jej domu, všetci ju jednomyseľne požehnávali a hovorili jej: Ty si povznesenie Jeruzalema, ty si ozajstná pýcha Izraela, ty si veľká ozdoba nášho rodu. 10 Všetko toto si urobila vlastnou rukou, urobila si dobre Izraelu a Boh v tom našiel zaľúbenie. Nech ťa požehná všemohúci Pán na večné časy. A všetok ľud povedal: Nech sa tak stane. 11 Všetok ľud drancoval tábor tridsať dní. Judite dali Holofernesov stan, všetko jeho striebro, jeho divány, nádoby a zariadenie. Ona to vzala, naložila na svoju mulicu, zapriahla do svojich vozov a vrchovato ich naložila. 12 Zbehli sa aj všetky izraelské ženy, aby ju videli, požehnávali ju. Na jej počesť niektoré z nich tancovali. Ona si nabrala do rúk ratolesti a dávala ich ženám, ktoré boli s ňou. 13 Potom sa ozdobili olivovými vencami, ona i jej spoločníčky; Judita sa postavila na čelo všetkých a viedla tanec všetkých žien. Za nimi kráčali všetci izraelskí muži v plnej zbroji, ozdobení vencami a s piesňami na perách. 14 Vtedy začala Judita pred celým Izraelom spievať toto vďakyvzdanie a celý národ ešte silnejšie opakoval tento chválospev:

Jdt 15, 1-14

Jdt 15,9 - Užíva Cirkev na sviatky Panny Márie a svätíc Božích.

Jdt 15,13 - Podobne to robila kedysi Mária po prechode cez Červené more (Ex 15,20 n.).