výhody registrácie

Kniha Tobiáš

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Tob 11, 1-19

1 Keď sa priblížili ku Kaserínu, ktorý leží oproti Ninive, povedal Rafael Tobiášovi: 2 Vieš, ako sme zanechali tvojho otca. 3 Poponáhľame sa pred tvojou ženou a pripravme dom, kým prídu ostatní. 4 A obidvaja vyrazili spoločne. Potom mu povedal: Vezmi so sebou žlč z ryby. Pes bežal s nimi, za Rafaelom a Tobiášom. 5 Anna sedela a vyzerala na cestu, ktorou odišiel jej syn. 6 Zbadala, že prichádza a povedala jeho otcovi: Pozri, prichádza ti syn a človek, čo odišiel s ním. 7 Skôr ako sa priblížili k otcovi, povedal Rafael Tobiášovi: Viem, že sa mu otvoria oči. 8 Votri rybiu žlč do jeho očí. Účinkom tohto lieku sa beľmo scvrkne a odlúpne z očí. Tvoj otec znova nadobudne zrak a bude vidieť svetlo. 9 Vtedy vybehla Anna oproti, hodila sa synovi okolo krku a povedala mu: Videla som ťa, synček, a teraz už môžem umrieť. A rozplakala sa. 10 Tobi nato vstal, a hoci sa potkýnal, vyšiel cez dvere do dvora. 11 Pribehol k nemu Tobiáš a v ruke mal rybiu žlč. Dýchol mu do očí, chytil ho a povedal: Neboj sa, otec. Potrel mu liekom oči a nechal ho pôsobiť. 12 Potom obidvoma rukami odlúpol beľmo z kútikov očí. 13 Tobi sa mu hodil okolo krku, rozplakal sa a povedal mu: Vidím ťa, syn môj, svetlo mojich očí. 14 A pokračoval: Zvelebený je Boh a požehnané je jeho veľké meno, požehnaní sú všetci jeho svätí anjeli. Nech je jeho veľké meno nad nami! Požehnaní sú všetci anjeli naveky. On ma totiž ranil, ale hľa, vidím svojho syna Tobiáša. 15 Tobiáš vošiel dnu natešený a nahlas dobrorečil Bohu. Otcovi vyrozprával, že cesta bola úspešná, že striebro priniesol a ako dostal za ženu Raguelovu dcéru Sáru. Povedal, že práve prichádza a je celkom blízko brány Ninive. 16 Potom vyšiel Tobi k ninivskej bráne v ústrety svojej neveste, radoval sa a dobrorečil Bohu. Keď ho Ninivčania videli, ako chodí a kráča v plnej svojej sile a že ho nikto nevodí, žasli. Vtedy Tobi vyznal pred nimi, že Boh sa nad ním zľutoval a otvoril mu oči. 17 Keď sa Tobi priblížil k Sáre, manželke svojho syna Tobiáša, požehnal ju a povedal jej: Vítam ťa, dcéra moja. Zvelebený je tvoj Boh, ktorý ťa priviedol k nám, dcéra. Požehnaný je i tvoj otec a môj syn Tobiáš a požehnaná si i ty, dcéra. Vojdi do svojho domu vítaná, s požehnaním a s radosťou, vojdi, dcéra. 18 V ten deň nastala radosť medzi všetkými Židmi v Ninive. 19 Achikar a Nabad, Tobiho synovci, mu prišli blahoželať.

Tob 11, 1-19

Tob 11,19 - Achikar (Achiacharos) bol vysokým úradníkom asýrskeho kráľa Asarhaddona (1,22). V tomto svojom postavení – ako príbuzný Tóbiho – vymohol u kráľa pre Tóbiho, že sa mohol vrátiť do Ninive. A keď Tóbi oslepol, Achikar ho hmotne podporoval (2,10). Umierajúci Tóbi dáva ho svojmu synovi za príklad ako spravodlivého muža, ktorého z nešťastia zachránil. Lebo jeho chovanec Nadab ho zaživa priviedol pod zem (do žalára), ale zase prišiel na Božie svetlo, kým Nadab vošiel do večnej tmy (14,10). – Achikar vystupuje v početných starovýchodných mimobiblických rozprávkach. Ťažko možno nájsť priamy súvis medzi Knihou Tobiáš a Achikarovým románom.