výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

3Jn 1, 1-15

1 (KAT) Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde.

2 (KAT) Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.

3 (KAT) Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.

4 (KAT) Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

5 (KAT) Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích.

6 (KAT) Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha.

7 (KAT) Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú.

8 (KAT) Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.

9 (KAT) Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma.

10 (KAT) Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi.

11 (KAT) Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

12 (KAT) O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

13 (KAT) Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom.

14 (KAT) Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.

15 (KAT) Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.


3Jn 1, 1-15

Verš 11
Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.
Ž 37:27 - Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky.
Iz 1:16 - Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
1Pt 3:11 - Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
1Jn 3:6 - Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

Verš 13
Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom.
2Jn 1:12 - Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.