výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

1Tim 3, 1-16

1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous; 4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity; 5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?) 6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil. 7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil. 8 Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre; 9 Holding the mystery of the faith in a pure conscience. 10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless. 11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. 12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. 13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. 14 These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly: 15 But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. 16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

1Tim 3, 1-16

Verš 2
A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
Tít 1:6 - If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children not accused of riot or unruly.
2Tim 2:24 - And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,

Verš 8
Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;
Sk 6:3 - Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

Verš 9
Holding the mystery of the faith in a pure conscience.
1Tim 1:19 - Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:

Verš 13
For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
Mt 25:21 - His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

Verš 15
But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.
2Tim 2:20 - But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.

Verš 16
And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
Jn 1:14 - And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
Ef 3:5 - Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
Mk 16:19 - So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
Lk 9:51 - And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
Sk 1:2 - Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:

1Tim 3,1 - "Biskupstvo" (episkopé) tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. "Biskupi" čiže strážcovia, dozorcovia, mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od "starších," t. j. presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími (presbytermi) a diakonmi nastalo až neskôr.

1Tim 3,2 - Je možné, že Pavol žiada, aby biskupom bol muž, ktorý bol iba raz ženatý, čiže po smrti manželky má zostať vdovcom. Nie je však vylúčené, že výraz "muž jednej ženy", podobne ako výraz "manželka jedného muža", ktoré sa nachádzajú v židovských a pohanských nápisoch z tých čias, označujú zvlášť vrúcnu manželskú lásku.

1Tim 3,7 - "Čo sú mimo", čiže nekresťania.

1Tim 3,8 - Diakoni sa venovali najmä chudobným a chorým.

1Tim 3,11 - Buď ide o manželky diakonov, alebo, a to je pravdepodobnejšie, o diakonky (porov. Rim 16, 1 n.), ktorým sa v Cirkvi zverovali určité služby bez toho, že by prijali sviatostnú vysviacku.

1Tim 3,16 - Je to fragment starokresťanského hymnu na oslavu Krista. Vo výraze "ospravedlnený v Duchu" je narážka na Kristovo zmŕtvychvstanie (porov. Rim 1, 4).