výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Ef 6, 1-25

1 Дїти, слухайте, своїх родителїв у Господі, се бо по правді. 2 Поважай батька твого і матїр: се перва заповідь із обітуваннем: 3 щоб добре тобі було і був ти довголїтен на землї. 4 І ви, батьки, не роздразнюйте дітей своїх, а зрощуйте їх у науці і на-поминанню Господньому. 5 Слуги, слухайте панів по тілу з страхом і трепетом, у простоті серця вашого, яко ж і Христа, 6 не перед очима тільки служачи, яко чоловікоугодники, а яко слуги Христові, чинячи волю Божу од душі, 7 з охотою служачи, як Господу, а не як людям, 8 знаючи, що кожен, хто зробить що добре, прийме те від Господа, чи то невільник, чи вільний. 9 І ви, пани, робіть те ж саме їм, попускаючи їм грізьбу, знаючи, що й вам самим і їм єсть Пан на небесах, і вважання на лице нема в Него. 10 На останок, браттє моє, кріпіть ся в Господї і в потузї сили Його. 11 Одягнїть ся у всю зброю Божу, щоб змогли ви стояти проти хитрощів дияволських. 12 Бо наша боротьба не з тілом і кровю, а з князівствами, і з властями і з миродержителями тьми віка сього, з піднебесними духами злоби. 13 Того-то прийміть усю зброю Божу, щоб змогли встояти в день лютий і, все зробивши, стояти. 14 Стійте ж оце, підперезавши поясницї ваші правдою і одягнувшись у броню 14 праведности, 15 і обувши ноги в готовість благовіствування миру, 16 над усе ж узявши щит віри, котрим вдолїєте всі розпалені стріли лукавого вгасити; 17 і шолом спасення візьміть і меч. духовний, котрий єсть слово Боже. 18 Всякою молитвою і благаннєм молячись всякого часу духом і в сьому пильнуйте в усякому терпінню і благанню за всїх сьвятих, 19 і за мене, щоб мені дано слово на відкривавше уст моїх, щоб сьміливо обявляти тайну благовістя; 20 Його ж я й посел у кайданах, щоб у ньому був сьміливий, яко же подобав мені глаголати. 21 А щоб і ви знали про мене, що я роблю, усе скаже вам Тихик, любий брат і вірний слуга в Господі, 22 котрого я й послав до вас, щоб ви знали про наші справи, і щоб він утішив серця ваші. 23 Мир браттю і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. 24 Благодать з усіма, хто любить. Господа нашого Ісуса Христа в незотлїнню. Амінь.

Ef 6, 1-25

Verš 1
Дїти, слухайте, своїх родителїв у Господі, се бо по правді.
Kol 3:20 - Дїти, слухайте родителїв у всьому, се бо угодно Господеві.

Verš 2
Поважай батька твого і матїр: се перва заповідь із обітуваннем:
Ex 20:12 -
Dt 5:16 -
Dt 27:16 -
Mt 15:4 - Бог бо заповідав, глаголючи: Поважай батька твого й матір, і: Хто лає батька або матір, нехай умре смертю.
Mk 7:10 - Мойсей бо сказав: Поважай батька твого й матір твою; і: Хто налає батька або матір, нехай смертю вмре.

Verš 4
І ви, батьки, не роздразнюйте дітей своїх, а зрощуйте їх у науці і на-поминанню Господньому.
Dt 6:7 -
Dt 6:20 -
Ž 78:4 -
Prís 19:8 -
Prís 29:17 -

Verš 5
Слуги, слухайте панів по тілу з страхом і трепетом, у простоті серця вашого, яко ж і Христа,
Kol 3:22 - Слуги, слухайте у всьому панів по тілу, не перед очима тільки служачи, яко чоловіковгодники, а в простоті серця, боячись Бога;
1Tim 6:1 - Которі слуги під ярмом, нехай уважають панів своїх достойними всякої чести, щоб імя Бомсе не хулилось і наука.
Tít 2:9 - Слуги своїм панам щоб корились, у всьому догоджали, не відказуючи,
1Pt 2:18 - Слуги, з усяким страхом корітесь панам, не тільки добрим і лагідним, а також лукавим.

Verš 9
І ви, пани, робіть те ж саме їм, попускаючи їм грізьбу, знаючи, що й вам самим і їм єсть Пан на небесах, і вважання на лице нема в Него.
Kol 4:1 - Панове, оддавайте слугам правду і рівноту, знаючи, що й ви маєте Господа на небесах.
Dt 10:17 -
2Krn 19:7 -
Jób 34:19 -
Sk 10:34 - Відкривши ж Петр уста, рече: Поправдї постерегаю, що не на лице дивить ся Бог,
Rim 2:11 - Нема бо в Бога вважання на лиця.
Gal 2:6 - Від тих же, що здають ся чим бути (які вони колись були, менї байдуже: Бог не дивить ся на лице чоловіка); ті (кажу), що здають ся чим бути), на мене нїчого не наложили.
Kol 3:25 - А хто кривдить, прийме у чому скривдив, і нема вважання на лице (в Бога).
1Pt 1:17 - І коли Отцем зовете Того, що, не вважаючи на лице, судить кожного по ділу, то 80 страхом провожайте час вашого домування,

Verš 11
Одягнїть ся у всю зброю Божу, щоб змогли ви стояти проти хитрощів дияволських.
Kol 3:12 - Одягніть ся ж оце, яко вибрані Божі, сьвяті і любі, в милость милосердя,$$
1Sol 5:8 - Ми ж, (сини) дня, тверезїмо ся, одягнувшись у броню віри та любови і

Verš 12
Бо наша боротьба не з тілом і кровю, а з князівствами, і з властями і з миродержителями тьми віка сього, з піднебесними духами злоби.
Ef 2:2 - в котрих колись ходили по віку сьвіта сього, робом князя власти воздушної, духа, що тепер орудує в синах перекору,

Verš 13
Того-то прийміть усю зброю Божу, щоб змогли встояти в день лютий і, все зробивши, стояти.
2Kor 10:4 - (бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на зруйнованнє твердинь,)

Verš 14
Стійте ж оце, підперезавши поясницї ваші правдою і одягнувшись у броню
Lk 12:35 - Нехай будуть поясницї ваші підперезані, і сьвітильники позасьвічувані,
1Pt 1:13 - Тим то, підперезавши поясницї думок ваших, будьте тверезі, і звершено вповайте на благодать, що приносить ся вам в одкриттю Ісуса Христа.
Iz 59:17 -
2Kor 6:7 - в словах правди, в силї Божій, із зброєю праведности в правій і лївій,

Verš 17
і шолом спасення візьміть і меч. духовний, котрий єсть слово Боже.
Iz 59:17 -
1Sol 5:8 - Ми ж, (сини) дня, тверезїмо ся, одягнувшись у броню віри та любови і
Heb 4:12 - Живе бо слово Боже і дїйственне, і гостріше всякого обоюдного меча, і проходить аж до розділення душі і духа, членів і мозків, і розсуджує помишлення і думки серця.
Zjv 2:16 - Покайся; ато прийду до тебе скоро, і воювати му з ними мечом уст моїх.

Verš 18
Всякою молитвою і благаннєм молячись всякого часу духом і в сьому пильнуйте в усякому терпінню і благанню за всїх сьвятих,
Lk 18:1 - Сказав же й приповість їм про те, що треба по всяк час молитись, а не внивати,
Rim 12:12 - в надії веселі; в горю терпіливі; в молитві непереставаючі,
Kol 4:2 - В молитві кріпіть ся, пильнуюча в ній з подякою,
1Sol 5:17 - Без перестану молїтесь.

Verš 19
і за мене, щоб мені дано слово на відкривавше уст моїх, щоб сьміливо обявляти тайну благовістя;
Sk 4:29 - І нинї. Господи, споглянь на закази їх, і дай слугам Твоїм з усякою одвагою промовляти слово Твоє,
2Sol 3:1 - На останок, молітесь, братте, за нас, щоб слово Господнє ширилось та славилось, яко ж і в вас,

Verš 20
Його ж я й посел у кайданах, щоб у ньому був сьміливий, яко же подобав мені глаголати.
2Kor 5:20 - Замість Христа оце ми посли, і наче Бог благає (вас) через нас; ми просимо вас замість Христа: примиріть ся з Богом.
Sk 28:20 - Тим же скликав я вас, щоб побачити вас та поговорити, бо за надію Ізраїлеву залізом сим оковано мене.

Verš 21
А щоб і ви знали про мене, що я роблю, усе скаже вам Тихик, любий брат і вірний слуга в Господі,
Kol 4:7 - .Що дїєть ся зо мною, про все скаже вам Тихик, любий брат і вірний служитель і слуга-товариш у Господї,
Sk 20:4 - Товаришували йому до Азиї Сосипатр Вериєць і Солуняне Аристарх та Секунд, та Гай Дервянин, та Тимотей, і Азияне Тихик та Трофим.
Kol 4:7 - .Що дїєть ся зо мною, про все скаже вам Тихик, любий брат і вірний служитель і слуга-товариш у Господї,
Tít 3:12 - Як пришлю Артема до тебе або Тихика, постарайсь прийти до мене в Никополь: там бо надумавсь я зазимувати.

Verš 22
котрого я й послав до вас, щоб ви знали про наші справи, і щоб він утішив серця ваші.
2Tim 4:12 - Тихика ж послав я в Єфес.