výhody registrácie
2. list Korinťanom v tomto preklade nie je dostupná.