výhody registrácie

1. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

1Kor 10, 1-33

1 Не хочу ж, браттє, щоб ви не знали, що отці наші всі під хмарою були, і всі через море переходили; 2 і всї в Мойсея хрестили ся в хмарі і в морі; 3 і всі ту саму їжу духовну їли; 4 і всї той самий напиток духовний пили; бо пили з духовної скелї, що йшла за ними, скеля ж була Христос 5 Та многих з них не вподобав Бог, бо поражені були в пустині. 6 Се ж стало ся нам прикладом, щоб не бажали лихого, яко ж і вони бажали. 7 Анї ідослужителями не робіть ся, яко ж деякі з них, яко ж писано: Посідали люде їсти й пити і встали грати. 8 Анї робім перелюбу, як деякі з них робили, та й полягло їх за один день двайпять три тисячі. 9 Анї спокутуймо Христа, яко ак деякі з тих спокутували, та й погинули від гадюк. 10 Анї нарекаймо, яко ж деякі з них нарекали, та й погинули від губителя. 11 Усе ж се прикладами стало ся їм, прописано ж на науку нашу, на котрих конець віку прийшов. 12 Тимже, хто думає стояти, нехай гледить, щоб не впав. 13 Не яка спокуса настигла на вас, тільки чоловіча; вірен же Бог, котрий не допустить, щоб ви були спокушені більш, нїж що здолїєте (знести); а зробить із спокусою й вихід, щоб ви здолїли знести. 14 Тим, любі моі, втікайте від ідолського служення. 15 Яко мудрим глаголю; судіть, що я глаголю: 16 Чаша благословення, котру благословляємо, хиба не єсть общенне крови Христової? хлїб, що переломлюємо, хиба не єсть общеннє тїла Христового? 17 Бо один хлїб, одно тїло ми многі; всї бо від одного хлїба причащаємось. 18 Погляньте на Ізраїля по тїлу; хиба ті, що їдять посьвяти, не спільники жертівнї? 19 що ж я кажу? що ідол що-небудь єсть? або посьвят ідолський що-небудь всть? 20 Нї, а що посьвячують погане, бісам посьвячують, а не Богові. Не хочу ж, щоб ви були спільниками бісів. 21 Не можете чашу Господню пити і чашу бісовську, не можете трапезї Господнїй причащати ся і трапезї бісовській. 22 Чи нам же роздражати Господа? хиба ми дужчі Його? 23 Все менї можна, та не все на користь; все мені можна, та не все збудовує. 24 Нїхто свого нехай не шукає, а кожен (того) що другого. 25 Все, що на торгу продасть ся, їжте, нїчого не сумнячись задля совісти. 26 Бо Господня земля і повня її. 27 Коли ж хто з невірних запрошує вас і схочете пійти, то все поставлене перед вами їжте, нічого не сумнячись задля совісти. 28 Коли ж хто вам скаже: Се ідолський посьвят, тодї не їжте задля того, хто вам сказав, і задля совісти; бо Господня земля і повня її. 29 Про совість же я кажу, не про свою, а про другого; чого бо вілність моя судити маеть ся від совісти другого? 30 Коли ж я благодаттю причащаю ся, на що мені хулу приймати (за те), за що дякую? 31 Оце ж, чи то їсте, чи пете, чи що инше робите, все на славу Божу робіть. 32 Не будьте спотиканнєм нї Жидам, нї Грекам, нї церкві Божій, 33 яко ж і я у всьому всїм годжу, не своєї шукаючи користи, а користи многих, щоб спасли ся.

1Kor 10, 1-33

Verš 1
Не хочу ж, браттє, щоб ви не знали, що отці наші всі під хмарою були, і всі через море переходили;
Ex 13:21 -
Nm 9:18 -
Dt 1:33 -
Neh 9:12 -
Neh 9:19 -
Ž 78:14 -
Ž 105:39 -
Ex 14:22 -
Joz 4:23 -
Ž 78:13 -

Verš 3
і всі ту саму їжу духовну їли;
Ex 16:15 -

Verš 4
і всї той самий напиток духовний пили; бо пили з духовної скелї, що йшла за ними, скеля ж була Христос
Ex 17:6 -
Nm 20:11 -
Ž 78:15 -

Verš 5
Та многих з них не вподобав Бог, бо поражені були в пустині.
Nm 26:65 -

Verš 6
Се ж стало ся нам прикладом, щоб не бажали лихого, яко ж і вони бажали.
Nm 11:4 -
Nm 11:33 -
Ž 106:14 -

Verš 7
Анї ідослужителями не робіть ся, яко ж деякі з них, яко ж писано: Посідали люде їсти й пити і встали грати.
Ex 32:6 -

Verš 8
Анї робім перелюбу, як деякі з них робили, та й полягло їх за один день двайпять три тисячі.
Nm 25:1 -
Nm 25:9 -
Ž 106:29 -

Verš 9
Анї спокутуймо Христа, яко ак деякі з тих спокутували, та й погинули від гадюк.
Nm 21:5 -
Ž 106:14 -

Verš 10
Анї нарекаймо, яко ж деякі з них нарекали, та й погинули від губителя.
Ex 16:2 -
Ex 17:2 -
Nm 14:36 -
Ž 106:25 -

Verš 11
Усе ж се прикладами стало ся їм, прописано ж на науку нашу, на котрих конець віку прийшов.
Rim 15:4 - Скільки бо перше написано, нам на науку написано, щоб через терпіннє та утїшеннє (з) писання мали надію.
1Kor 9:10 - чи задля нас як раз глаголе? Задля нас бо написано, що в надії мусить ратай орати, і хто молотить, (робить се) з надїєю, бути спільником свого вповання.
Flp 4:5 - Тихість вашу нехай зрозуміють усї люде. Господь близько.
Heb 10:25 - не покидаючи громади своєї, як у деяких є звичай, а один одного піддержуючи, і стілько більше, скілько більше бачите, що наближуєть ся день.

Verš 13
Не яка спокуса настигла на вас, тільки чоловіча; вірен же Бог, котрий не допустить, щоб ви були спокушені більш, нїж що здолїєте (знести); а зробить із спокусою й вихід, щоб ви здолїли знести.
1Kor 1:8 - котрий і утвердить вас до кінця, щоб ви були невинуваті в день Господа нашого Ісуса Христа.
1Sol 5:24 - Вірен, Хто покликав вас. Він і зробить (се).
2Pt 2:9 - то й знав Господь побожних з покуси вибавляти, неправедних же хоронити про судний день на муки,

Verš 17
Бо один хлїб, одно тїло ми многі; всї бо від одного хлїба причащаємось.
Rim 12:5 - так многі ми - одно тіло в Христї, по одно му ж, один другому члени.
1Kor 12:27 - Ви ж тїло Христове і члени від части (з особна).

Verš 19
що ж я кажу? що ідол що-небудь єсть? або посьвят ідолський що-небудь всть?
1Kor 8:4 - Що ж до їди посьвятів ідолських, знаємо, що ідоли нїщо в сьвітї, і що нема иніпого Бога, тільки один.

Verš 20
Нї, а що посьвячують погане, бісам посьвячують, а не Богові. Не хочу ж, щоб ви були спільниками бісів.
Lv 17:7 -
Dt 32:17 -

Verš 23
Все менї можна, та не все на користь; все мені можна, та не все збудовує.
1Kor 6:12 - Все менї можна, та не все ко-ристнє; все менї можна, та нічому не дам орудувати мною.

Verš 24
Нїхто свого нехай не шукає, а кожен (того) що другого.
1Kor 13:5 - не осоромлює, не шукає свого, не пориваєть ся до гнїву, не думає лихого;
Flp 2:4 - Не про своє кожен, а також про другого (справи) кожен дбайте.

Verš 26
Бо Господня земля і повня її.
Ex 19:5 -
Ž 24:1 -
Ž 50:12 -

Verš 27
Коли ж хто з невірних запрошує вас і схочете пійти, то все поставлене перед вами їжте, нічого не сумнячись задля совісти.
Lk 10:7 - У тім же дому зоставайтесь, ївши й пивши, що в в них: достоєн бо робітник нагороди своєї. Не ходїть од хати до хати.
1Kor 8:7 - Нї, не у всіх знанне; деякі з совістю ідолською аж досї, яко посьвят ідолський їдять; і совість їх, бувщц недужою, сквернить ся.

Verš 30
Коли ж я благодаттю причащаю ся, на що мені хулу приймати (за те), за що дякую?
Rim 14:6 - Хто вважає на день, Господові вважає; і хто не вважає на день, Господеві не вважає. Хто їсть, Господеві їсть, бо дякує Богу; і хто не їсть, Господеві не їсть, та й дякує Богу.
1Tim 4:3 - що боронять женитись (і велять вдержуватись) од їжи, що Бог створив на їду з подякою вірним і познавшим правду.

Verš 31
Оце ж, чи то їсте, чи пете, чи що инше робите, все на славу Божу робіть.
Kol 3:17 - І все, що нї робите словом або ділом, усе в імя Господа Ісуса, дякуючи Богу й Отцеві через Него.

Verš 32
Не будьте спотиканнєм нї Жидам, нї Грекам, нї церкві Божій,
Rim 14:13 - Оце ж більш один одного не осуджуймо, а лучче розсуджуйте, як би не класти спотикання брату, або поблазнї.

Verš 33
яко ж і я у всьому всїм годжу, не своєї шукаючи користи, а користи многих, щоб спасли ся.
1Kor 9:22 - недужим я був недужий, щоб недужих придбати. Усїм був я все, щоб конче деяких спасти.

1Kor 10,1 - "Oblak", ktorým Boh ukazoval cestu Izraelitom po odchode z Egypta (Ex 13, 21).

1Kor 10,2 - Prechod Izraelitov pod vedením Mojžiša cez Červené more je predobrazom krstu. Izraeliti sa tu chápu ako príslušníci Mojžiša.

1Kor 10,3 - Duchovný pokrm, manna (Ex 16, 4. 35), je predobraz Eucharistie.

1Kor 10,4 - Podľa rabínskej tradície skala, z ktorej Mojžiš dal zázračne vytiecť vode (Nm 20,8), sprevádzala Izraelitov na púšti. Pavol používa tento obraz, aby ukázal, že pre kresťanov jediným zdrojom milosti je Kristus.

1Kor 10,5 - Porov. Ex 14, 16.

1Kor 10,6 - Porov. Ž 106, 14.

1Kor 10,7 - Porov. Ex 32, 6.

1Kor 10,8 - Porov. Nm 25, 1. 9; rozdiel v počte sa vysvetľuje rôzne.

1Kor 10,9 - Porov. Nm 21, 5 n.

1Kor 10,10 - Porov. Nm 14, 2.

1Kor 10,11 - "Koniec vekov" sú mesiášske časy otvorené Kristom.

1Kor 10,14-22 - Zúčastniť sa na hostinách pri pohanských obetách znamenalo zjednotiť sa, dostať sa do spoločenstva so zlými duchmi. Preto sa kresťania na nich nesmú zúčastniť, lebo oni sa spájajú s Kristom účasťou na novozákonnej obete.

1Kor 10,18 - "Pozrite na Izrael ...," t. j. na dejiny Izraela ako národa.

1Kor 10,23 - Porov. poznámku k 6, 12.

1Kor 10,26 - Ž 24, 1.